Disneyprinsessor i modern tappning

Allmänt

Jag hittade denna bild av hur disneyprinsessorna skulle ha sett ut idag. Källa: 

Fernanda Suarez

 Illustrator & Concept artist Contact: fda.suarez@hotmail.com

Jag tycker bäst om Belle. Vilken tycker du bäst om?


På Facebook har vi diskuterat försäkringskassans agerande den senaste tiden. Ibland känner jag mig så maktlös. Jag vill ha ett samhälle med en trygghet för de som behöver den i alla livets olika skeden. När man är frisk så arbetar man och betalar skatt för att tryggheten ska finnas när man är sjuk och är i behov av hjälp. De grundläggande värderingarna om alla människors lika värde och ett samhälle där vi tar hand om varandra, de svaga så väl som de starka.

En kommentar